Лични податоци

Електронски Зелен Пазар ДООЕЛ ги собира и чува вашите лични податоци со цел осигурување на квалитетот на нашите услуги и комуникација со вас како корисник. Овие податоци вклучуваат:

  • Име и презиме
  • Име на фирма или земјоделска задруга (ако е применливо)
  • Поштенска адреса
  • Е-маил адреса
  • Телефонски број

Колачиња и Следење

Нашата веб-страница користи Google Analytics, ReCAPTCHA, Google Maps и колачиња, кои се користат за подобрување на нашите услуги кон вас, нашите членови и корисници, како и за заштита од злоупотреба и анализа на податоци за посетители.

Законска обврска

Електронски Зелен Пазар ДООЕЛ ги собира и чува вашите лични податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоди на РС Македонија, како и во согласност со останатите позитивни законски одредби на РС Македонија кои се однесуваат на собирањето и чувањето на личните податоци.

Доколку имате било какви прашања и барања во врска со вашите лични податоци на нашата платформа, ве молиме контактирајте нѐ со кликнување овде, или на телефонскиот број +38977878198

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.