Blog

Електронски Зелен Пазар – онлајн продажба на земјоделски производи од РС Македонија

Електронски Зелен Пазар (ЕЗП) е иновативна веб платформа која овозможува на производителите на земјоделски производи од РС Македонија да ја изградат својата онлајн продавница, пилјара, тезга (штанд) и да ги продаваат своите производи на потрошувачите од целата територија на РС Македонија. Оваа платформа е наменета како за физички, така и за правни лица, што значи […]

No Comments Read More

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.